Markbaserade fjärrmätningar

Fjärrmätningsinstrument såsom SODAR (Sound Detection and Ranging) och LIDAR (Light Detection and Ranging) har blivit användbara verktyg för vindmätning i tillägg till konventionella vindmätningsmaster. Fjärrmätning används brett, för både vindenergi samt inom andra vindteknikssamband.

 

Huvudegenskaper:

 

 • Reducera kostnader på avlägsna platser
 • Framtagning av vertikal vindprofil för flera höjder upp till 200 m över marken.
 • Scanning av vinden på längre avstånd, både vertikalt och horisontellt

Användningsområden:

 

 • Vindresurskartläggning och ”due diligence” (pre/post-byggnation)
 • Validering av referensmätningar
 • Effektkurvemätningar
 • Site-kalibrering
 • Utvärdering av vindkraftparksprestanda
 • Vindtekniksprojekt

Kjeller Vindteknikk erbjuder tjänster med fjärrinstrument:

 

 • Installation, monitorering & service av SODARer and LIDARer
 • Placeringsanalys och lämplighetsrådgivning
 • Datauppföljning och kvalitetskontroller
 • Analys & Rapportering
 • Numeriska beräkningar för korrigering av strömning i komplex terräng

Kjeller Vindteknikk (KVT) erbjuder dessutom uthyrning av markbaserade fjärrmätningssystem. KVT har erfarenhet av LIDARer från Leosphere (Windcube, Windcube 100s/200s/400s) och ZephIR Lidar och SODARer från AQSystems.  KVT erbjuder även tjänster för fjärrmätningssytem ägda eller hyrda av kunden.

 

För mer information angående våra tjänster och kompetens inom fjärrmätningsutrustning vänligen kontakta:

 

Erik Nordborg erik.nordborg@vindteknikk.com  +46 703 10 57 37
Finn K. Nyhammer finn.nyhammer@vindteknikk.no  +47 951 17 246