KVTs Vindindex för mars 2014 är ca 20 - 30 % högre än för mars 2013

Mars var en blåsig månad med en KVT Vindindex över 100 % i hela Skandinavien. Jämfört med förra året var KVTs Vindindex för mars 2014 ca 20-30 % högre än för mars 2013.

 

Samma trend kan ses vid jämförelse av medelvinden för de sista tolv månaderna (LTM 2013.04 - 2013.03) med motsvarande period förra året (LTM 2012-04 – 2013.03). LTM 2012.04 - 2013.03 hade en medelvind klart under normalt, medan medelvinden de sista tolv månaderna har varit klart över normalt. En skillnad mellan KVTs Vindindex för båda perioder på upp till 20 % kan ses utmed Norges västkust och upp till 10 % utmed Sveriges västkust.

 


Tillbaka