Kjeller Vindteknikk utför nu vindanalyser för Nordens högsta byggnad

Serneke Group AB projekterar nu Norden högsta byggnad, Karlatornet, i Göteborg. Kjeller Vindteknikk har utsetts till att leverera meteorologiska data och analyser under planeringsfasen, byggnadsfasen och driftsfasen av detta spektakulära höghus.

 

Mer om de tjänster vi erbjuder i samband med samhällsbyggnad hittas här.

 


Tillbaka