Kjeller Vindteknikk har installerat en mast på Island

 

Kjeller Vindteknikk har assisterat Landsvirkjun vid utformandet av sina mätkampanjer och har installerat en 80 m hög rörmast på Island. Masten har levererats av NRG Systems och är lämplig på platser där det inte är för hög nedisningsgrad och relativt plant underlag. Masten ger mindre påverkan på mätningarna än en fackverksmast. Masten kräver en del erfarenhet vid montage på grund av sin höga höjd, men arbetet fortgick fint , helt utan någon form av olyckor.

 

Landsvirkjun är det största kraftbolaget på Island och producerar ca 75 % av all elektricitet på Island. Företaget ägs av den isländska staten.

 


Tillbaka