Kjeller Vindteknikk har installerat det första Wind Iris systemet i Sverige

Kjeller Vindteknikk har tillsammans med Avent Lidar Technology installerat det första Wind Iris systemet i Sverige som en del av forskningsprojektet ProdOptimize. ProdOptimize finansieras delvis av forskningsprogrammet Vindforsk IV, ett samverkansprogram i samarbete med Energimyndigheten och företag verksamma inom vindkraftområdet (Elforsk).

 

ProdOptimize består av följande tre delar:

Del 1 - Metodikutveckling för produktionsanalys av operationella vindkraftparker

Del 2- Användning av mätningar från nacellemonterade lidarsystem för prestandaoptimering av operationella vindkraftparker

Del 3 - Kvantifiering av isförluster utifrån operationell och modellerad data

 

Genom dessa delprojekt ska kunskap tas fram som syftar till att ge metoder för uppföljning och optimering av vindkraftparker i drift samt att förbättra post-byggnations uppskattningar av förväntad energiproduktion.

 

Projektet påbörjades juli 2014 och kommer att pågå till december 2015. Kjeller Vindteknikk kommer att presentera de första resultaten under EWEA workshop ”Analysis of Operating Wind Farms 2014”, den 9 december 2014, i Malmö.

 

 

Bild: Kjeller Vindteknikk

 

Figuren visar Wind Iris systemet som har installerats på ett av de vindkraftverk som ska studeras i projektet. Wind Iris är ett nacellebaserat lidarsystem tillverkat av Avent Lidar Technology. Systemet som visas i figuren är det första i Kjeller Vindteknikks ägo.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Sónia Liléo    sonia.lileo@vindteknikk.com   073 753 95 74


Tillbaka