Kjeller Vindteknikk AB har fått ny VD!

Jenny Longworth tillträdde i September som verkställande direktör (VD) på Kjeller Vindteknikk AB

 

Jenny har det dagliga ansvaret för bolaget och de anställda som jobbar där. Hon ska förvalta och utveckla Kjeller Vindteknikks tjänster som bland annat inkluderar expertis inom vindmätningar, vind och produktionsanalyser, isanalyser och efterproduktionsberäkningar för vindkraftsparker i drift.

 

De anställda i Kjeller Vindteknikk AB har numera sina kontorsplatser i Norconsults lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. Jenny har kontor där, men hon är också verksam från sitt hemmakontor i Göteborg.

 

Jenny har 14 års erfarenhet inom vindbranschen och har bland annat jobbat som vindanalytiker på Triventus, SSE Renewables och SgurrEnergy. I tre år har hon lett det nordiska vindresursteamet på Vattenfall och under de senaste tre åren har hon haft ansvar för inköp av vindturbiner samt anläggningsarbete för Vattenfall vindkraftprojekt.

 

Jenny har civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå tekniska universitet, samt en master i förnybar energi från Loughborough University i Storbritannien. I tillägg har hon studerat strategisk verksamhetsutveckling och är aktiv i flera olika svenska vindkraftsfora. Det är med stor glädje som vi önskar Jenny välkommen till Kjeller Vindteknikk!

Jenny Longworth


Tillbaka