Året 2013 blev ett bra vindår

Året 2013 blev ett bra vindår för de flesta områdena i Sverige och Norge 

 

 

 

Året 2013 inleddes med 3 månader av betydligt lägre vind än normalt för största delen av Skandinavien.  Men i april och maj var det slut på stiltjeperioden och vindindexen visar då mer vind än normalt för stora delar av Norge och Sverige. Under maj var det framförallt Vestlandet, Trøndelag och Nordland i Norge, som fick mycket vind. Under sommaren blåste det mer än normalt över största delen av Norge och Sverige, undantaget var sydliga delen av Sverige där det blåste något mindre än normalt. Det var framför allt juli som var en vindstark månad under sommaren. I september blev det återigen mer stilla söderut med något lägre vindar än normalt, medan det i de nordliga delarna var något mer vind än under en normal septembermånad. Medelvinden i oktober  var för de flesta områden ganska lik den som förväntas för månaden. Året 2013 avslutades med två stormiga månader. Hela Norge och Sverige, med undantag av enstaka områden i södra delarna, upplevde under  november månad betydligt högre medelvind än normalt. December blev årets blåsigaste månad för Sydnorge och södra halvan av Sverige. Flera områden upplevde under december månad en medelvind som var 40 % högre än vad som kan förväntas för en vanlig decembermånad. I förbindelserna med stormarna under november och december 2013 har förmodligen flera vindkraftverk fått stängas ner på grund av för höga vindhastigheter.    

 

Totalt för 2013 visar vindindexen att det för de flesta områdena i Norge och Sverige var mer vind än under ett normalår. Längs Sveriges norrlandskust var medelvinden 3-5 % högre än normalt. Skogs- och fjällområdena i inlandet visar också en medelvind som var 3-5 % högre 2013 jämfört med ett normalår. Med undantag av västkusten norr om Göteborg hade största delen av Götaland 1-3 % lägre vind än normalt. Även Mälardalen och Upplandskusten hade lägre vind under 2013 jämfört med ett normalår.

 

Den högsta vindindexen för Norge återfinns i Nordland var medelvinden var 3-8 % högre än för ett normalår. Högre vindhastigheter än normalt var det också för de flesta platser i Troms och Finnmark, Trøndelag, Nordvestlandet och Østlandet. Vestlandet från Lista till Stadt upplevde i genomsnitt lägre vind 2013 än normalt. För Rogaland och Hordaland var medelvinden 3-5 % lägre 2013 än för ett normalår.  

 

Mer information om KVTs Vindindex finner du här.


Tillbaka