• 2015 Nyhetsarkiv
  • Presentation av KVT Meso på EWEA 2015 i Paris

   Publisert: 20.11.2015
  • Kjeller Vindteknikk på Vind 2015

   Publisert: 03.11.2015
  • KVTs iskarta över Finland är nu tillgänglig för gratis nedladdning

   Publisert: 30.03.2015
  • 2014 blev ett år med stora regionala skillnader i årsmedelvinden

   Publisert: 09.02.2015
  • Kjeller Vindteknikk på Winterwind 2015

   Publisert: 28.01.2015