Sverige

Stockholm

Göteborg

Norge

Kjeller

Stavanger

Finland

Espoo